Mgr. Yvonne Holčáková

psychoterapie

nabízené služby: psychoterapie, psychologické poradenství, krizová intervence, arteterapie, relaxace, hypnóza

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 733 322 421

e-mail: holcakova@psychoterapieporadna.cz

web: psychoterapieporadna.cz

pracovní doba: úterý odpoledne, čtvrtek a pátek celý den

ceník: 50minutové sezení / 600 Kč
sleva pro osoby bez trvalého příjmu (nezaměstnaní, na rodičovské dovolené, studenti, senioři): 50minutové sezení / 500 Kč
sleva pro držitele rodinného pasu: 50minutové sezení / 550 Kč

Na sezení je třeba se předem objednat. Pokud víte, že se nebudete moci na dohodnuté sezení dostavit, je zapotřebí ho nejpozději den předem zrušit, jinak bude k příštímu sezení připočtena částka 50 % z ceny sezení.

S čím Vám mohu pomoci


Co Vám mohu nabídnout

Nepracuji primárně s diagnózou, ale s klientem jako jedinečnou bytostí se svým životním příběhem, těžkostmi, i radostmi, tak abychom se společně dostali k porozumění významu potíží právě v kontextu Vašeho života a poté ke změnám v emočním prožívání, způsobech myšlení a nazírání na různá témata a posléze také ke změnám v chování, jinak řečeno k postupnému zavádění změn do běžného života. Základem je terapeutický vztah, atmosféra důvěry a bezpečí.  

Budeme pracovat především formou rozhovoru, pro doplnění a lepší porozumění můžeme využít práci se sny, metodu aktivní imaginace (terapeutické využití představivosti), v některých případech pro podporu zavádění změn použijeme metody nácvikové vycházející z principů učení, dále relaxační techniky a nebo hypnózu k odstranění některého projevu a jeho nahrazení jiným. K navázání bližšího kontaktu se sebou samotným, k sebepoznání, relaxaci a uvědomění si vlastního těla a emocí, spojení těla s tím, co prožíváme, můžeme využít výtvarné nebo pohybové vyjádření.

V rámci psychoterapie pracujeme společně na hledání nových způsobů prožívání a chování, sebeúzdravných mechanizmů, a také cest vedoucích k rozvoji osobnosti směrem ke spokojenějšímu bytí a následně pocitům pohody a zdraví. Pracujeme s tématy, která si do terapie přinášíte, a tedy jsou pro Vás důležité. 

Jsou mi blízké rogeriánské hodnoty jako jsou úcta k člověku jako jedinečné lidské bytosti, přičemž podstatné je, jak problém vidíte Vy z hlediska Vaší životní cesty. 

Zdraví chápu nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako kvalitu života, kdy člověk zažívá psychickou i tělesnou pohodu a daří se mu dobře zvládat každodenní zátěže a stresy

Můžete se přijít poradit i ohledně blízkého člověka o vhodnosti psychoterapie. Předpokladem k zahájení psychoterapie ovšem je, že dotyčný člověk sám psychoterapii chce. Trpí-li někdo z Vašich blízkých psychickými, zdravotními nebo jinými potížemi, je pochopitelné, že i na Vás má tato situace dopad a nesete část tíže na svých bedrech. Můžeme také pracovat spolu na problémech, kterými trpíte Vy. Psychoterapie může být právě potřebný čas a prostor jenom pro Vás.

Pokud se rozhodnete pro psychoterapii, budu vás provázet v práci na sobě. A to je investice, která se Vám vrátí.

Profesní životopis

Vzdělání  

1994-1999 jednooborová magisterská psychologie Katedra psychologie FF UP Olomouc

Kurzy a výcviky  

Relaxační techniky (IPIPAPP, PhDr. Morávek)

Hypnoterapie dětí (IPIPAPP , PhDr. Zíka)

Výcvik TKI (RIAPS, PhDr. Vodáčková, PhDr. Knoppová, PhDr. Lucká)

Výcvik v hypnóze (PL Kroměříž, prof. Kratochvíl)

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví FF MU

Systematický psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta, Český institut PCA, SPS Brno. Výcvik je akreditovaný také pro oblast zdravotnictví. (2013-trvá)  

Pracovní zkušenosti 

1999-2001 psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě

2001-2003 odborná asistentka-vysokoškolská učitelka na FF Ostravské univerzity, Katedra psychologie výchovy a vzdělávání a Centrum distančního vzdělávání

2003-2004 lektorka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na psychologii, Tutor

2004-2005 psycholožka, Občanské sdružení Logo

2004-2007 poradce, Modrá linka

2005 psycholožka, výzkumná pracovnice, Centrum dopravního výzkumu

2006-2007 manažerka a psycholožka projektu zaměřeného na poradenství a vzdělávání pro dlouhodobě nezaměstnané, CC Systems vzdělávací agentura

2007-2012 rodičovská dovolená

od 2013 externí výuka Psychologie a komunikace na SZŠ Merhautova Brno  

od 2013 soukromá Psychologická a psychoterapeutická praxe v Brně  

Praxe a stáže  

Psychiatrická klinika 1.LF UK Praha - Centrum poruch příjmu potravy

ESET- Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

Denní sanatorium Horní Palata

Psychiatrická léčebna Kroměříž

Psychiatrická léčebna Šternberk

Psychiatrická klinika FN Olomouc- dětské oddělení

Psychiatrická klinika FN Brno-Bohunice

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Olomouc

Duben 2014 plánovaná stáž v Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy