MUDr. Helena Hájková

psychiatrie | psychoterapie

IČ: 713 75 309
Poskytovatel ambulantní specializované péče v oboru psychiatrie pro dospělé.
Zařízení nemá smluvní vztah s žádnou zdravotní pojišťovnou, mimo cenu vyšetření pacient hradí i plnou cenu ordinované medikace.

Kapacita ambulance je naplněna, nové klienty v současné době nepřijímám.

nabízené služby: psychoterapie, supervize, osobní rozvoj, psychiatrie

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 773 698 081

web: www.supervize.eu, www.satiterapie.cz

e-mail: amit.rt@tiscali.cz

ceník:

Úvodem

Motto: Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.

Chalíl Džibrán

Individuální psychoterapie

Supervize

Potřebujete porozumět vztahům v týmu, pečovat o svůj vztah ke klientovi a profesně růst. Týmová nebo individuální externí integrativní supervize. Pro pracovníky a týmy v pomáhajících profesích – zdravotníky, terapeuty, sociální pracovníky.

Osobní rozvoj

Konzultační hodiny

Konzultaci poskytuji vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle: 773 698 081.

Můžete také využít e-mailové spojení: amit.rt@tiscali.cz, nebo zaslat sms.

V průběhu konzultace hovor nepřijímám, volejte proto prosím, 5-10 minut před celou hodinou.

Těším se na setkání s Vámi.

Vzdělání v oboru zdravotnictví

1988–1994
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství

1997
atestace z psychiatrie I

1999
funkční specializace v systematické psychoterapii

2000
atestace z psychiatrie II

2001
licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie

Přehled lékařské praxe

1995 – 1998
Psychiatrická léčebna v Kroměříži, z toho dva roky příjmový psychiatr a psychoterapeut na oddělení skupinové léčby neuróz.

1998 –2004
Denní sanatorium Horní Palata, detašované pracovište Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (příjmový psychiatr, vedení ambulantních večerních skupin, denních stacionářů a individuální psychoterapie).

1999 – 2000
Psychosomatická a psychoterapeutická klinika ESET

2004 – 2006
Klinické výzkumné centrum v neuropsychiatrii, Mělník

2005 – 2006
Psychiatrická ambulance Brandýs n. Labem

2004
dosud soukromá psychoterapeutická praxe

Výcvik v psychoterapii

1994 – 1998
čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii

1993
Psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychologickou problematiku nemocných a thanatologie

1995
Metody a techniky práce s rodinami

1997
Interpersonální kotvení – focusing II.

1997
Psychodrama, sociodrama, satidrama

1997
Satiterapie tancem

Výcvik v supervizi

2003-2013
výcvik v integrativní supervizi ČIS, absolvent  s certifikátem

Lektorská a supervizní činnost

1999–2004
Vedení výcvikových satiterapeutických komunit, včetně případové supervize

1999–2005
Vedení kursů: Úvod do satiterapie, Techniky průzkumu psychotopu., Tělesně zakotvené prožívání – Focusing I.

1999–2006
Výuka lékařské psychologie a psychoterapie na 1.LF UK Praha, zahrnující supervizi studentské praxe

Probíhající supervize

Ukončené supervize

Členství v odborných společnostech