Mgr. Lucie Strachotová

psychoterapie

nabízené služby: individuální psychoterapie a poradenství pro dospělé, psychoterapie a poradenství pro děti a dospělé, párová psychoterapie a poradenství

ordinace: Brno – Černá pole, Trávníky 31

kontakt

mobil: 737 166 171

e-mail: lstrachotova@seznam.cz

web: www.psycholog-psychoterapeut-brno.cz

Na konzultaci je třeba se předem objednat e-mailem nebo telefonicky. V domluveném čase sezení Vás přijmu hned, bez čekání.

platba a podmínky

Cena konzultací je uváděna vždy za 55 minut:

individuální psychoterapie a poradenství … 1200 Kč

párová a rodinná psychoterapie … 1200 Kč

Smluvený termín sezení je závazný. Pokud včas (48 hodin před domluveným časem) nezrušíte telefonicky nebo e-mailem domluvené sezení, je nutné zaplatit ho v plné částce.

nabízím pomoc

… ztrácíte se v sobě a nevíte si rady …

… cítíte se slabý, vyhaslý nebo jinak v psychické nepohodě …

… prožíváte stresy, úzkosti, deprese a nedaří se Vám je zvládat …

… snažíte se vyrovnat s velkou životní ztrátou …

… potřebujete podporu při zkušenosti s duševní nemocí …

… máte Vy nebo někdo z vašich blízkých zdravotní potíže ovlivňující kvalitu života …

… zažíváte problémy v rodině, ve vztazích, při výchově dětí …

průběh setkávání

Při prvním setkání si promluvíme o tom, co Vás přivádí a co od psychoterapie očekáváte. Ode mě se dozvíte, co Vám mohu nabídnout.

Během terapeutických sezení zkusíme blíže prozkoumat a pojmenovat Vaše pocity, Vaše potřeby a lépe porozumět situaci, v níž se právě nacházíte.

Já se svými otázkami a podněty mohu být průvodcem na Vaší cestě za tím, abyste pocítili úlevu a lépe porozuměli tomu, co se s Vámi děje.

Budeme hledat zdroje a možnosti, které ve Vás dřímou, ale Vy je dosud plně nevyužíváte k zvládání problémů a těžkých životních situací. Uvědomění vlastních možností mobilizuje energii, která vede k intenzivněji prožívanému životu, větší radosti a odvaze být aktivním tvůrcem vlastního života.

respekt ke klientovi

Vždy se snažím klienta plně respektovat a odvíjím průběh sezení od jeho potřeb. Každý klient si sám určuje, co chce sdělit, aby se cítil bezpečně. Zachovávám plnou diskrétnost.

profesní zkušenost

V roce 2002 jsem složila státní závěrečné zkoušky z klinické psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 2002 jsem pracovala v psychiatrické léčebně Opava.

 V letech 2003 - 2004  jsem pracovala v Dětském krizovém centru v Brně, kde jsem se věnovala poradenské a psychoterapeutické práci s dětmi a dospělými a rodinnému poradenství a psychoterapii. Současně jsem vykonávala práci psychodiagnostickou a individuální psychoterapii dospělých a dětí na Poliklinice Otakara Teyschla "Bílý dům" v Brně (2003 - 2004).

Po návratu z mateřské dovolené jsem během let 2006 – 2008 působila ve sdružení Práh, což je zařízení pro pacienty s psychotickým onemocněním. Zde jsem se věnovala individuální a skupinové psychoterapii pacientů a rehabilitaci jejich kognitivních a sociálních dovedností (2006 - 2008).

Po návratu z druhé mateřské dovolené jsem v letech 2010 - 2012 vyučovala psychologické předměty a kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikaci a zvládání stresu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Od roku 2012 mám Privátní psychologickou praxi zaměřenou na individuální psychoterapii a párové a rodinné poradenství.

Od roku 2013 působím na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU v Brně (www.muni.cz/med/110523) a externě se podílím na výuce klinicko-psychologických předmětů na katedře psychologie FSS MU v Brně.

Systematické psychoterapeutické vzdělání jsem získala v pětiletém výcviku v Gestalt psychoterapii a poradenství v Brněnském institutu Dialog, který jsem absolvovala v letech 2010 - 2014.

Vzdělání a zkušenost pro práci s dětskými klienty jsem si prohloubila ve workshopu  „Gestalt Therapy with Children and Adolescents,“ vedeného americkou lektorkou Lynn Standler.