Mgr. Jeanette Vrtková

psychoterapie

nabízené služby: psychoterapie dětí a dospělých, psychologické poradenství, kariérové poradenství, krizová intervence

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 773 503 302

pracovní doba: úterý, středa, pátek odpoledne

e-mail: jeanettev@centrum.cz

ceník:

Moje práce je založena na respektování jedince v jeho jedinečnosti, nepracuji s diagnózou, ale s člověkem. Preferuji symetrické vztahy i v dyádě klient-terapeut, budete pro mne tedy partnerem v řešení Vašich obtíží. Věřím na osobnostní potenciál každého jedince v jeho růstu a kompetencích najít cestu ven ze svých obtíží. Stavím se do role průvodce na této trnité a bolavé cestě, protože nikdo si nezaslouží být v tom sám.
Ve stejném smyslu přistupuji i k dětem, jelikož se také často cítí osaměle ve svém světě, i když mají milující rodiče.

Mojí specializací je též provázení na cestě k volbě povolání s možností diagnostiky struktury inteligence a testu profesní orientace. Společně tak můžeme najít vhodnou volbu profesní dráhy pro budoucího studenta.

Edukativně stimulační skupinka je určena pro budoucí školáky ve spolupráci s rodiči, tak aby začátek školní docházky měl co nejhladší průběh pro Vás i Vaše dítě.

Filiální terapie je tréningovým programem pro rodiče, který pomáhá posilňovat vztah mezi rodičem a dítětem. Vychází z principů TERAPIE HROU - hra je řečí dítěte, ve hře vyjadřuje dítě svoje myšlenky a pocity. Je vyhledávaným setkáním dítěte se svým rodičem. Je efektivní metodou pro děti ve věku 2 – 8 let. Předchází problémům ve výchově tím, že pomáhá rodičům porozumět potřebám dítěte. Trénink vyžaduje strukturovanou půlhodinu týdně s Vaším dítětem. Tento kurz: Vám pomůže vrátit kontrolu nad výchovou, umožní Vám prožívat šťastnější a vzájemně bližší chvíle s Vašimi dětmi, poskytne Vám klíč k vnitřnímu světu Vašeho dítěte.

Praxe

2003: učitelka odborných předmětů na VOŠ oboru personalistiky a sociální práce - 2016
2004: stáž v PPP Brno
2004: stáž ve Vojenské nemocnici Brno
2005: stáž v manželské poradně Bethesda Brno
2006: školní psycholožka na základních školách - dosud

Vzdělání

Vystudovala jsem bakalářskou sociologii (2003) a magisterskou psychologii (2006) na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně.

2006: Kurz pro začínající pracovníky PPP a pro začínající školní psychology a školní speciální pedagogy  (RAMPS VIP II)
2006: Vzdělávací program Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky  (RAMPS VIP II)
2007: Vzdělávací program Test hvězd  a vln z hlediska vývojové diagnostiky (RAMPS VIP II)
2007: Vzdělávací program Diagnostika poruch autistického spektra (RAMPS VIP II)
2011: Vzdělávací program Zásady publikační činnosti, SSS Brno
2011: Vzdělávací program Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!, SSS Brno
2011: Vzdělávací program Agrese a agresivita u dětí a mládeže a šikana jako narušení vztahů ve skupině (Z.Martínek), SSS Brno
2011: Vzdělávací program  Strategie vyšetřování šikany (M. Kolář), Podané ruce
2011: Kurz Krizová intervence, Podané ruce
2012: Kurz Filiální terapie, Modrá linka o.s.
2012: Zahraniční stáž ve Španělsku programu Zavádění zahraničních zkušeností při výuce studentů vzdělávacího programu Sociální práce
2012: Kurz Zážitkového kariérového poradenství, VUT Brno
2013: dosud frekventantka dlouhodobého výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut PCA
2014: Výcvik v Terapii hrou, Institut terapie hrou Bratislava
2014: Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (RAMPS VIP III)
2014: Podpora nadaných žáků na 1.stupni ZŠ a realizace IVP (RAMPS VIP III)
2014: The Intelligence and Development Scales (RAMPS VIP III)
2015: Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla opravdu smysluplná?, Diversitas s.r.o. Brno
2015: Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí, SSS Brno
2016: Edukativně-stimulační skupinky, PPP Brno