O čem je
„Jdeme společně“?
Co na semináře Jdeme společně říkají jejich účastníci?
Leták k programu Jdeme společně

Program Jdeme společně jako možnost rozvoje emoční inteligence pracovníků s dětmi do 7 let v pomáhajících profesích

Nahlédněte do diplomové práce Bc. Ivany Fraňkové, která hodnotí projekt Jdeme společně v jeho přínosech i dalším možném využití a rozvoji

PDF ke stažení >

Katalog reprezentantů Jdeme společně

Archiv akcí

Jdeme společně 3

Jdeme společně - akreditované vzdělávací programy MŠMT

 

Psychoprofi s.r.o., IČ: 26931028, Mrkosova 2437/35, 615 00 Brno

nabízí několik variant vzdělávacích programů Jdeme společně.

Č.j.: MŠMT – 6357/2017-2-439, platnost akreditace do 29.5.2020

  1. Jdeme společně I. – úvod do komunikačních dovedností pro PP (MŠ, I. st ZŠ) 14 hod
  2. Jdeme společně II. - trénink a prohloubení komunikačních dovedností pro PP (MŠ, 1.st. ZŠ) 60 hod
  3. Jdeme společně I. – úvod do komunikačních dovedností pro PP (2. st. ZŠ, SŠ) 14 hod
  4. Jdeme společně II. - trénink a prohloubení komunikačních dovedností pro PP (2 st. ZŠ,SŠ) 60 hod

 

Č.j.: MŠMT – 13024/2017-2 -711, platnost akreditace do 16.8.2020

  1. Jdeme společně 3 – komunikační mosty pro PP, 8 hod (MŠ a 1. st. ZŠ)
  2. Jdeme společně 3 – komunikační mosty pro PP, 8 hod (2. st. ZŠ, SŠ)

 

Podle časové dotace : nabízíme jednodenní JS3 – 8hodinový, dále 14hodinový a 60hodinový program (jedná se o vyučovací hodiny á 45 min.)

Minimální počet je 20 lidí ve skupině,  maximální 25 lidí. (Nabízíme možnost individuální domluvy.)

Programy můžeme uskutečnit přímo ve vaší organizaci, ve škole nebo se mohou uskutečnit v Brně.

Programy jsou primárně určeny pedagogickým pracovníkům. Doporučujeme je psychologům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, všem odborníkům v pomáhajících profesích, včetně vysokoškolských studentů těchto oborů.

Ceník

cena: JS3 8 hodin  – 2 999 Kč (při 20 lidech)

cena: JS  14 hodin  – 4 999 Kč (při 20 lidech)

cena: JS 60 hodin –  19 999 Kč (při 20 lidech)

Ceny jsou platné od 1. 1. 2018.

Lektorky

Hlavní lektorka:  MUDr. Taťjana Horká

kolektorky: Mgr. Barbara Dobešová, Ing. Zuzana Šmerková

V případě zájmu o programy JS kontaktujte: Mgr. Barbara Dobešová  + 420 732 588 884

Anotace k vzdělávacím programům Jdeme společně

Tyto vzdělávací programy v sobě nesou téma komunikačních dovedností, za těmi se setkává „JÁ“ a „TY“ a mezi námi je most – komunikační most s názvem přítomnost.

V přítomnosti se otevírám nebo zavírám svým vlastním silám, přebírám nebo ztrácím svoje kompetence za svůj vlastní život.

Prostřednictvím interakcí (rolové hry), rekvizit a postavení v 3D si uvědomujeme sebe sama v procesu právě probíhající komunikace. Díky lektorkám, které rozebírají krok za krokem konkrétní situaci, mohu naživo uvidět „AHA efekt“, mohu uvidět situaci z jiného úhlu pohledu, z nadhledu  a ve skupině si zvědomuji svoje reakce, uchopuji je, zažívám je v prožitku, začínám jim (jinak) rozumět odkud se berou (staré programy, dogmata z minulosti, otisky z dětství atd.) Dynamika skupiny rychleji zviditelňuje reakce, postoje a najednou člověk vidí, jak projektuje do druhého svoje osobní zkušenosti, programy, naučené cesty. 

Jdeme společně je spojit se v lidství, ve své síle i ve své slabosti.

Lektorky pracují  na vývoji těchto vzdělávacích programů již několik let.  Tyto zážitkové semináře jasně ukazují rozmanitost, jedinečnost každého z nás. Vyjevují, že každý žijeme svoji vlastní realitu a vizi. A to, že se nám je podaří propojit s druhým člověkem je uměním komunikace.

Vzdělávací program Jdeme společně je určený všem, kteří jsou otevřeni osobnímu rozvoji, mají odvahu se dotknout sebe sama.

Těšíme se na setkání

Taťjana, Barbara a Zuzana

„Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství“

(John Lennon)