Psychiatrie

Psychiatrie patří k oborům medicíny a pomáhá duševně nemocným léky – psychofarmaky. Samozřejmě je možné kombinovat psychiatrickou péči s psychoterapií. Pokud potřebujete pomoc psychiatra, můžete oslovit někoho z níže uvedených odborníků.

Odborníci v oboru psychiatrie: