Mgr. Tereza Nagy

psychoterapie

nabízené služby: psychoterapie, poradenství, osobnostní rozvoj, krizová intervence, arteterapie

ordinace: Sluneční dům, Trávníky 31, Brno – Černá Pole

mobil: 775 912 295

e-mail: terezka.stolb@gmail.com

web: www.psychoterapie-brno.info

ceník:

Každá terapeutická hodina trvá 50 minut. Při pozdním příchodu není možné tento čas posunout dopředu. Pokud včas (nejpozději dva dny předem) nezrušíte telefonicky nebo e-mailem domluvenou konzultaci, je nutné tuto hodinu zaplatit v plné částce.

Úvodem

Potřebujete podporu, pomoc a doprovázení v těžkém životním období? Potřebujete sdílet své problémy, nejistoty, úzkosti, strachy, tajemství a nemáte s kým? Potřebujete blízkost, pochopení, porozumění, respekt, ocenění a není nikdo, kdo by vám to mohl poskytnout? Jste osamělí? Jste zoufalí? Připadá vám, že jste na pokraji sil? Nerozumíte sobě ani svému okolí? Nedaří se vám cítit uspokojení a radost ze svého života? Nevíte, jakým směrem se vydat? Nerozumíte si se svými blízkými? Cítíte se v izolaci?

Co Vám mohu nabídnout?

Především setkání v prostoru důvěry, svobody, úcty a respektu k Vašim slovům i pocitům, k Vám jako rovnocennému a hodnotnému člověku.

Vy jste tím, kým jste. A já Vás takového budu plně respektovat a budete-li chtít, mohu se stát Vaším průvodcem.

Vy nejste Vaší nemocí. Jste člověkem, který uvíznul a potřebuje druhého člověka, aby mu pomohl k zastavení a k dalšímu pohybu.

Skupinová psychoterapie mentální anorexie a bulimie

Desetiměsíční komplexní psychoterapeutický cyklus léčby speciálně zaměřené na pomoc ženám a mužům s poruchou příjmu potravy.

Zde najdete více...

Odborný profil

Vystudovala jsem magisterské studium psychologie na FSS Masarykovy univerzity. Během studia jsem se začala teoreticky i prakticky zabývat problematikou tzv. „těžce léčitelných diagnóz“, jako je hraniční porucha osobnosti a poruchy příjmu potravy. Vždy mne provokovala kategorie normality osobnosti, její vymezení a překračování běžně užívaných definic. Tzv. poruchy osobnosti a chování vymykající se normě považuji především za projev míry individuality a utrpení v životě každého člověka.

Absolvovala jsem čtyř a půl letý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik se zaměřením na arteterapii. Tento výcvik mi otevřel možnost setkání s druhými lidmi nejen skrze slova ale také prostřednictvím obrazů, tvorby, barev. Arteterapie je nejen terapeutický nástroj pro vyjádření a zpracování emocí ale také nevyčerpatelný pramen setkání s vlastní duší a tvořivostí. Vytváří prostor pro vnitřní růst, setkání s druhými i se sebou beze slov.

Dlouhodobě se zajímám o možnosti pomoci lidem, kteří trpí poruchou příjmu potravy (mentální anorexií a bulimií). Čerpám ze zkušeností se skupinovou i individuální psychoterapií v psychiatrické léčebně. Problém s přijímáním potravy, hladověním a zvracením je nejen problémem ženy nebo muže, trpící(ho) touto poruchou, ale také komplexní otázkou vznikající v systému celé rodiny. Jedná se o bludný kruh závislosti na hladovění nebo zvracení, který je velmi těžké narušit nebo dokonce opustit. Duše a tělo, které hladoví, volá o pomoc. Netrpí pouze postižený člověk ale všichni jeho blízcí. Léčba poruchy příjmu potravy je hlubokou transformační cestou pro jedince a je-li to možné, tak i pro celý rodinný systém.

Poskytovala jsem poradenskou a terapeutickou pomoc ženám, které se staly obětí různých forem domácího násilí (fyzické násilí, zastrašování, citové týrání, sociální izolace, sexuální násilí). Osvobození se od agresora je prvním ale ne posledním a jediným krokem ke skutečné svobodě bez fyzické a psychické bolesti. Ženy, které podléhají domácímu násilí, jsou často plné strachu a vnitřních zranění z dětství a dospívání. Způsob, jak se mohou vymanit z bludného kruhu násilí, je nejen vnější záležitostí odchodu od agresora ale také procesem vnitřní proměny ke svobodnému a láskyplnému bytí se sebou.

Pracovala jsem s lidmi, kteří trpí různými typy závislostí. Pro každého, kdo se pokouší opustit svět své závislosti, je velmi důležitá důvěra a podpora blízkého okolí, hledání vnitřních zdrojů sebepodpory a sebeúcty, laskavý přístup orientovaný na řešení problémů ale také přímé nastavení zrcadla a předávání poselství, že je každý člověk plně zodpovědný a kompetentní v žití svého života.

V ne-psychoterapeutické oblasti se zabývám možnostmi osobního růstu, jako je např. hledání zdrojů vlastní tvořivosti, rozvoj vztahů s druhými lidmi i se sebou samotným, prohloubení kvality vlastního života.

Zvláště jedna oblast je mi nyní velmi blízká a to je vnitřní zrání a transformace ženy po porodu v „novém světě“ se svým dítětem. Moje dvě děti mne učí, že období, kdy se z ženy stává matka, je časem odkrývání naučených vzorců chování a někdy také bolestných a nezpracovaných zkušeností z raného dětství. Žena-matka je konfrontována s vlastními dětskými frustracemi, neuspokojenými potřebami, s agresí, bezmocí a nároky, které často převyšují její aktuální možnosti. Narození dítěte není jen radostnou událostí ale také počátkem náročného procesu proměny ženy v matku. Tento proces je nejen obohacující ale také vyčerpávající a vyžadující mnoho sil a sebezapření od samotné ženy a mnoho podpory od jejího okolí.

Konzultační hodiny

Konzultaci poskytuji vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle: 775 912 295. Můžete také využít e-mailové spojení: terezka.stolb@gmail.com.

V průběhu konzultací nezvedám telefon, v takovém případě volejte, prosím, 5–10 minut před celou hodinou.

Čas konzultace dle vzájemné dohody.

Těším se na setkání s Vámi.

Životopis

Vzdělání

2000–2003: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
Katedra psychologie: jednooborové magisterské studium, obor psychologie
Diplomová práce: Problematika borderline jedinců a sebepoškozování

1997–2000: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
Katedra psychologie a katedra sociální politiky: dvouoborové bakalářské studium, obor psychologie a obor sociální práce a sociální politika
Diplomová práce: Případová studie ženy s poruchou příjmu potravy
Klauzurní práce: Funkce psychiatrických léčeben

Psychoterapeutický výcvik

1998–2002:
Akreditovaný sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii, komunitní výcvik se zaměřením na arteterapii, 543 hodin

Pracovní zkušenosti

2007:
Vedení semináře Emoční inteligence pro vysokoškolské studenty Univerzity Tomáše Bati, Zlín

2006:
Příprava psychologicko-manažerského školení pro farmaceutické pracovníky, téma: Emoční inteligence
Spolupráce na projektu semináře manažerských dovedností

2003
Dětská psychiatrická léčebna Opařany, psycholožka, psychoterapeutka
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, psycholožka, psychoterapeutka

2001 - 2002
Poradna pro ženy v tísni (pomoc obětem domácího násilí), Brno, poradenská psycholožka pro oběti domácího násilí

1999-2000
Odbor sociální péče o děti, městský úřad Brno, skupinová psychoterapie sociálně znevýhodněných dětí, psychoterapeutka
Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny, diagnostika dětí, mezinárodní longitudinální výzkum vývoje dětí, FSS MU, Brno

1996
Centrum pro mentálně a zdravotně postižené děti, Mladá Boleslav, vychovatelka

Stáže

2002
Odborná stáž v Centru Nádej (pomoc obětem domácího násilí a ohroženým dětem), Bratislava, Slovensko

2000
Odborná stáž v Dennom psychiatrickom stacionári (dynamická skupinová psychoterapie), Trenčín, Slovensko

1998-1999
Denní psychoterapeutické sanatorium psychiatrické kliniky (skupinová psychoterapie žen s poruchami příjmu potravy), Brno

Semináře

2002
Chaos a poriadok vo vzťahoch, Ivan Verny, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

1998
Rodinná terapie rodin s psychosomatickým pacientem, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková, VIAP, Praha

Publikační činnost

Konfrontace (časopis pro psychoterapii)
Arteterapeutické listy

Dcera padajícího listí

PRÁVĚ VYŠLO
Tereza Nagy Štolbová - Dcera padajícího listí

Autorka místy až s brutální upřímností a citovou hloubkou líčí dětství dítěte, které opustila matka, ocitlo se v ústavu a poté v péči adoptivních rodičů. Pohled dítěte, které naráží na zeď nedorozumění, je vylíčen velmi sugestivně.

více o knize >