O čem je
„Jdeme společně“?
Co na semináře Jdeme společně říkají jejich účastníci?
Leták k programu Jdeme společně

Program Jdeme společně jako možnost rozvoje emoční inteligence pracovníků s dětmi do 7 let v pomáhajících profesích

Nahlédněte do diplomové práce Bc. Ivany Fraňkové, která hodnotí projekt Jdeme společně v jeho přínosech i dalším možném využití a rozvoji

PDF ke stažení >

Katalog reprezentantů Jdeme společně

Archiv akcí

Reference na proběhlé akce programu Jdeme společně

Mgr. L. Kašparovský

“Účast v projektu JDEME SPOLEČNĚ mě obohatila ve více směrech. Za prvé ve vědomí sounáležitosti s kvalitou lidí, které jsem zde mohl objevit. Dále jsem si odnesl prožitky a pochopení mezilidské a partnerské komunikace ve formě jednoduše konstruovaných vztahových schemat. Pomocí hry a rekvizit jsme rekonstruovali “programy" a interakce v rodině i na pracovišti. Inspirativní, zabavné a podněcující ke změně!”

Předmět: Reference z akce 25.10.2016 ze Školy na Radosti JS a z 2.4.2017 Konference radosti

Mgr. Petra Vykydalová Kupková

Beseda pro rodiče na naší škole - určena rodičům z řad veřejnosti:

Podnětné, inspirativní, rozhodně k zamyšlení, přínosné pro vztahy nejenom v rodině, ale mimo ni, na pracovišti, na úřadě, na ulici.... 

Jedná se o vtipně a velmi názorně (rekvizity) podaný obraz řetězení myšlenek a domněnek v našich hlavách při komunikaci a interakci s ostatními. Seminář nedodá návod, ale přináší jiný úhel pohledu na jednu věc, otevírá možnost pro uvědomění, pochopení, přijetí, jinakost a vědomí, že vidět věci svýma očima a třeba nesouhlasit s ostatními je v pořádku :)

Mgr. Eva Hertlová (ZŠ Doubravník)

„Jdeme společně“ je název semináře, na kterém se s pedagogy naší školy a školky opakovaně setkáváme s MUDr. Taťjánou Horkou. Samotný název  koresponduje s  naladěním našeho kolektivu „jít společně“.  Být nablízku, ale zároveň respektovat  osobní prostor druhého. Učíme se komunikovat navzájem, pomocí rolí  zažíváme situace známé nám všem ze třídy, z konzultací s rodiči, setkávání s institucemi. Kdo by věřil, že se z nás stanou krokodýli, kteří útočí, když jsou sami ohroženi? Na agresivní dítě, které ubližuje ostatním, se po prožití „jeho situace“ díváme úplně jinýma očima. Seminář je pro každého z nás velkou vzpruhou pro další práci, obranou proti syndromu vyhoření a  příležitostí poznat nejenom kolegy, ale i sám sebe. 

PhDr. Alena Poláčková, vedoucí DCR

Na jednodenním semináři s názvem „Manželství je víc než kus papíru – Škola lásky v rodině“ konaném Diecézním centrem pro rodinu v rámci Národního týdne manželství prezentovala MUDr. Taťjana Horká mimo jiné ukázku Jdeme společně. Seminář se konal v sobotu 13. 2. 2016 od 9 do 16h ve velkém sály auly Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Studentská 1410/23) .

Cílovou skupinou byly manželské páry, včetně rodin pěstounských, jednotlivci (z nich řada učitelů), celkem se účastnilo přes 60 osob. Ve své ukázce pro dospělé se MUDr. Taťjana Horká zaměřila na osobní rozvoj, sebereflexi, sebeuvědomění si role v rodině a komunikaci v ní.

Během akce byl nabídnut samostatný program pro děti zúčastněných rodičů, který zajistilo Centrum Pomněnka (www.centrumpomnenka.cz) ve vedlejším konferenčním sále. Součástí akce byl pak odpolední čas MUDr. Taťjany Horké pro děti i rodiče, kdy byla hrovou aktivitou představena práce s emocemi v rodině při zvládání a konfliktů a především při jejich prevenci za posílení schopnosti empatie.

Ohlas účastníků na http://dcr.bcb.cz/clanky/Manzelstvi-a-kus-papiru.html   

Bc. Jana Šťastná

Věc: reference projektu „Jdeme společně“

Potvrzujeme tímto, že jsme s paní MUDr. Taťjanou Horkou spolupracovali na projektu „Jdeme společně“ s cílovou skupinou pedagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků, rodičů dětí. Projekt empaticky zlepšoval komunikační dovednosti těchto skupin, podporoval vzájemnou otevřenost při práci s emocemi, propojoval lidi z různých rezortů školství a vzdělávání. Projekt přispívá k zodpovědnosti za prožívání emocí a výrazně zlepšuje atmosféru při učení, při vzájemné komunikaci pedagogů s dětmi, rodiči.

MUDr. Táňa Horká prezentovala pro pedagogy, nepedagogické pracovníky, sociální pracovníky, rodiče dětí tyto semináře: (viz přiložené pdf)

 Projekt byl pro nás i cílové skupiny velice přínosný, obohacující a prospěšný.

Alexandra Tichánková 

MUDr. Taťjána Horká vedla naše letní setkání náhradních rodin (pěstounů) v červenci 2016 na téma "Bezpodmínečné přijetí dítěte v pěstounské péči".

V průběhu dvou velmi příjemně strávených dnů pomáhala klientům s obrovskou dávkou empatie a srdečnosti otevírat jejich někdy hluboko ukryté emoce a zážitky. Tím jim umožnila více chápat vliv prožitých, mnohdy bolestných, zkušeností na jejich další život. Všichni účastníci se již těší na pokračování vzdělávacího pobytu v červenci 2017.

Alexandra Tichánková, Děti patří domů, z.s

Bc. Petra Kaderková (vzdělávací agentura Moudrý Baobab)

Ráda bych poděkovala za skvělý projekt „Jdeme společně“, který jsem absolvovala v rámci rozvoje pedagogických pracovníků.

Znovu jsem si jako pedagog měla možnost uvědomit, a také osobně zvědomit, díky interaktivitě semináře, jak necitlivě mnohdy reagujeme na potřeby dětí a jak tím můžeme ohrozit jejich důvěru k autoritám, pocit jejich vnitřní jistoty a také jejich sebedůvěru. Jak i my dospělí těžce vypouštíme z našeho života tyto zážitky a jak nám často brání v tom, se pustit do něčeho, co chceme, ale neodvažujeme se na základě minulých zkušeností. 

Tento projekt doporučuji všem, kdo pracují nejen s dětmi, ale s lidmi všeobecně. 

Je důležitý pro vzájemné pochopení a toleranci, což jsou podle mne jedny z nejvyšších životních hodnot.

 Mgr. Ivana Fraňková (sociální pedagog)

Diplomová práce „Program Jdeme společně jako možnost rozvoje emoční inteligence pracovníků s dětmi do 7 let v pomáhajících profesích“, Univerzita Tomáše Bati, Ústav pedagogických věd

Ke stažení na webu Psychoprofi.cz http://www.psychoprofi.cz/downloads/2016-09-diplomova-prace-frankova.pdf

Seminář Jdeme společně dne 11. 6. 2016, Brno Annenská 10, Sdružení pěstounů

„Táňa vytvořila prostor naprosté důvěry. Seminář je postaven na prožívání. Účastníci společně hledají nové cesty při řešení vlastních problémů.“

Alena Vítková, klíčová sociální pracovnice

„Seminář byl obohacující. Byla zde velmi příjemná atmosféra.“

pěstounka M. Nováková

Z anonymních evaluačních dotazníků:

Ze semináře jsem nadšená. Nejvíce mne potěšil způsob vedení seminář MUDr. Horkou.“

„Moc mne potěšilo praktické zaměření semináře.“

„Na semináři mne nejvíce potěšila jeho hravost a názornost.“