konference laskavosti

13. 4. – 15. 4. 2018
Wellness pro tělo i duši aneb relaxace, odpočinek, offline, ohne wi-fi nám sluší. Odlehčení očím od modrého světla displejů, nakrmení ucha, radost ze zdravého ducha.

webová stránka konference >

Jdeme společně 3

Jdeme společně
dobročinná akce pro Simonu Kadlecovou na kompenzační pomůcku k invalidnímu vozíku

17. 4. 2018 v 18:00, Klub Kotelna Kuřim
Přednáška Taťjany Horké "Jak zvládat emoce a stres" a praktická ukázka Zbyňka Sovíka "Jak meditovat?"

leták k akci >

Porodní zážitek aneb Jak nás příchod na svět ovlivňuje všemi směry

24. 1. 2018, 17-20 hod. - Rodinné centrum Naše děti, Štefánikova 1, Brno
Workshop s MUDr. Taťjanou Horkou je určen všem, kdo mají pocit, že by si porodem rádi znovu v myšlenkách prošli a že by jim sdílení v bezpečném prostředí mohlo jakkoliv pomoci posunout se zase o kus dále...

leták k akci >
přihlášky na info@nase-deti-brno.cz
nebo tel. 723 491 847

Benefiční přednáška Taťjany Horké:
Člověk jako vztahová bytost

28. 2. 2018, 18-20 hod. - Kino Svratka, Tišnov
Téma věnované dětem v prvních letech života a v předškolním věku; a také nám rodičům: Jak to máme se vztahy? Kdo vlastně jsme?

leták k akci >
Pořádá Lesní rodinný klub na Tišnovsku

Skupinová psychoterapie mentální anorexie a bulimie

Desetiměsíční komplexní psychoterapeutický cyklus léčby speciálně zaměřené na pomoc ženám a mužům s poruchou příjmu potravy.

Zde najdete více...

Projekt ESF Jdeme společně s lektory

Na propojování člověka s člověkem, člověka s rodinou, člověka s institucí a instituce s ostatními institucemi je zaměřen projekt ESF Jdeme společně s lektory, jehož zadavatelem je nestátní zdravotnické zařízení Psychoprofi s.r.o. Brno. Projekt potrvá do 31. 12. 2013.

Vizí projektu je obohacení profesionálního přístupu v pedagogických, zdravotnických a sociálních institucích o lidský rozměr, jehož neoddělitelnou součástí jsou emoce a jejich otevřené, lidské sdílení a vylaďování.

Cílem projektu je vytvoření a pilotní odzkoušení kurzu, jehož třicet absolventů – budoucích lektorů si osvojí znalosti, ale zejména praktické dovednosti, jak vylaďovat pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se každodenně potkávají s malými dětmi a jejich rodinami.

OFICIÁLNÍ POPIS PROJEKTU V PDF >

 

Realizační tým

MUDr. Taťjana Horká

Mgr. Hana Poláková

Mgr. Lucie Mucalová

Mgr. Tereza Nagy

Ing. Zuzana Šmerková

MUDr. Pavel Horký

Ing. Mária Lomnická

Mgr. Veronika Sirotek Němcová

 

Aktuality

Úspěšně se podařilo (během dvou prodloužených víkendů v Pohořelicích, v termínech 13. 9. - 15. 9. a 18. 10. - 20. 10.) odzkoušet 60ti hodinový kurz  pro skupinu 30 lektorů, kteří budou posilovat kompetence odborníkům v pomáhajících profesích. Tým se nyní věnuje evaluační práci a udržitelnosti projektového záměru.

Všem absolventům pilotního kurzu blahopřejeme!

 

 

 

4. září proběhlo předpilotní setkání s externími spolupracovníky projektu z řad zdravotnické, pedagogické a a sociální sféry se záměrem seznámit je zážitkovou formou s pracovním sešitem přichystaným k pilotnímu lektorskému kurzu a zaznamenat jejich zpětnou vazbu.

3. června se uskutečnila další podnětná projektová schůzka s odborníky ze zdravotnictví, školství 

Jdeme společně - setkání odborníkůJdeme společně - setkání odborníků

 

29. - 30. května a 27. června proběhlo výběrové řízení do pilotního kurzu.

Jdeme společněJdeme společně - výběrové řízení

 

Akce

Chcete jít s námi společně a prohloubit své zkušenosti z práce  s dětmi? Pohybujete se v sektoru zdravotnictví, školství nebo sociální práce s dětmi? Máte zájem o práci na sobě, aby se Vám nebo Vašim spolupracovníkům lépe komunikovalo, spolupracovalo a setkávalo s dětmi a jejich blízkými? Chcete využít své zkušenosti v kontaktu s dětmi a poskytnout je těm, kteří hledají zvýšení kompetencí ve své práci? Pokud ano, nabízíme vám zdarma lektorský workshop v rámci projektu JDEME SPOLEČNĚ, který se zabývá praktickým nácvikem lektorských dovedností pro posílení kompetencí v kontaktu s dětmi od 0 do 7 let. V tomto workshopu využijete své osobní  a pracovní zkušenosti ve vztahu s malými dětmi, pomocí sebezkušenosti je můžete proměnit a prohloubit. Získáte inspiraci pro rozvíjení přístupu, ve kterém se děti cítí spokojené, svobodné a přijímané. Tuto inspiraci můžete po absolvování workshopu lektorskou činností předat všem, kteří s dětmi pracují.

 

Proběhlé akce

Druhé kolo výběrové řízení do pilotního kruzu "Jdeme společně"

27. června od 9 h  - ve Slunečním domě, Trávníky 31, Brno.

Výběrové řízení do pilotního kurzu „Jdeme společně“

(trénink lektorů pro posílení kompetencí pomáhajících profesí, které pracují s malými dětmi). Kurz v rozsahu 60 hodin bude pro jeho frekventanty zdarma. Výběrové řízení proběhne 29. 5. a 30. 5. 2013 od 9 do 20 hod. ve Slunečním domě, Trávníky 31, Brno. Vybraní uchazeči budou včas pozváni na konkrétní termín.

Vytváříme mezioborový dialog na téma „jdeme společně“

26. 2. 2013, 17-20 hodin, Sluneční dům, Trávníky 31, Brno
workshop pro odbornou veřejnost

registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.04/04.0069 GG OP VK JMK

 

Nejbližší akce

viz levý sloupec tohoto webu

 

Kontakt

Ing. Zuzana Šmerková,  tel.: 721 864 530  email: zsmerkova@email.cz