konference laskavosti

13. 4. – 15. 4. 2018
Wellness pro tělo i duši aneb relaxace, odpočinek, offline, ohne wi-fi nám sluší. Odlehčení očím od modrého světla displejů, nakrmení ucha, radost ze zdravého ducha.

webová stránka konference >

Jdeme společně 3

Jdeme společně
dobročinná akce pro Simonu Kadlecovou na kompenzační pomůcku k invalidnímu vozíku

17. 4. 2018 v 18:00, Klub Kotelna Kuřim
Přednáška Taťjany Horké "Jak zvládat emoce a stres" a praktická ukázka Zbyňka Sovíka "Jak meditovat?"

leták k akci >

Porodní zážitek aneb Jak nás příchod na svět ovlivňuje všemi směry

24. 1. 2018, 17-20 hod. - Rodinné centrum Naše děti, Štefánikova 1, Brno
Workshop s MUDr. Taťjanou Horkou je určen všem, kdo mají pocit, že by si porodem rádi znovu v myšlenkách prošli a že by jim sdílení v bezpečném prostředí mohlo jakkoliv pomoci posunout se zase o kus dále...

leták k akci >
přihlášky na info@nase-deti-brno.cz
nebo tel. 723 491 847

Benefiční přednáška Taťjany Horké:
Člověk jako vztahová bytost

28. 2. 2018, 18-20 hod. - Kino Svratka, Tišnov
Téma věnované dětem v prvních letech života a v předškolním věku; a také nám rodičům: Jak to máme se vztahy? Kdo vlastně jsme?

leták k akci >
Pořádá Lesní rodinný klub na Tišnovsku

Skupinová psychoterapie mentální anorexie a bulimie

Desetiměsíční komplexní psychoterapeutický cyklus léčby speciálně zaměřené na pomoc ženám a mužům s poruchou příjmu potravy.

Zde najdete více...

Jdeme společně - archiv akcí

Rok 2017

limbicky

Rok 2016

Rok 2015

27.3.-29.3., 29.-31.5 Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně (60 hodin)

Inspirativní kurz pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Barbara Dobešová a Ing. Zuzana Šmerková

Akreditace MŠMT a MPSV!

více >


27.3.-29.3., 29.-31.5 Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně (60 hodin)

Inspirativní kurz pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Barbara Dobešová a Ing. Zuzana Šmerková

Akreditace MŠMT a MPSV!

více >


31. 1. - 1. 2. Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně (14 hodin)

Inspirativní kurz pro pracovníky pomáhajících profesí a rodiče, lektorky MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Barbara Dobešová a Ing. Zuzana Šmerková, akreditace MŠMT a MPSV

více >


28. 2. - 1. 3. Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně (14 hodin)

Inspirativní kurz pro pracovníky pomáhajících profesí a rodiče, lektorky MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Barbara Dobešová a Ing. Zuzana Šmerková.

více >


Rok 2014

2.9, 9.9, 16.9 a 23.9. Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně I.

Akreditovaný úvodní kurz komunikačních dovedností pro pracovníky pomáhajících profesí a rodiče, hlavní lektorka MUDr. Taťjana Horká

více informací |


7.10, 14.10, 21.10 a 29.10 Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně I.

Akreditovaný úvodní kurz komunikačních dovedností pro pracovníky pomáhajících profesí a rodiče, hlavní lektorka MUDr. Taťjana Horká


17.-19.10. Jedlová u Poličky

Jdeme společně s láskou

seminář v rámci akreditovaného kurzu vede MUDr. Taťjana Horká

více informací


24.10 – 26.10 (1. část), 21.11.- 23.11. (druhá část) Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně II.

trénink a prohloubení komunikačních dovedností pro pracovníky pomáhajících profesí (akreditace MŠMT a MPSV), hlavní lektorka MUDr. Taťjana Horká

více informací |


31.10-2.11.

CEVAP
Žerotínova 42, Praha 3

Jdeme společně s láskou

prožitkový seminář s MUDr. Taťjanou Horkou

více informací zde


4.11, 11.11, 18.11, 25.11 Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jdeme společně I.

Akreditovaný úvodní kurz komunikačních dovedností pro pracovníky pomáhajících profesí a rodiče, hlavní lektorka MUDr. Taťjana Horká


15.-17.8. Praha 3, Žerotínova 42

Jdeme společně s láskou

prožitkový seminář s MUDr. Taťjanou Horkou

více informací


14. 6.
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář "Jdeme společně - propojování" s MUDr. Taťjanou Horkou

Ladíme se na propojení rodičů, jejich dětí a všech, kteří o ně pečují (učitelé, zdravotnící, sociální pracovníci atd.)

více informací a přihláška |


20.-22. 6.
.
Jedlová u Poličky
Jedlová 261
Dům služeb
Radost

Jdeme  společně
s  láskou

seminář v rámci akreditovaného kurzu pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorka MUDr. Taťjana Horká

více informací


26. 6..
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář "Jdeme společně - propojování" s MUDr. Taťjanou Horkou

Ladíme se na propojení rodičů, jejich dětí a všech, kteří o ně pečují (učitelé, zdravotnící, sociální pracovníci atd.)

více informací a přihláška |


A: 25.-27.4.
B: 23.-25.5.
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Jdeme společně - trénink lektorů pro posílení kompetencí pomáhajících profesí, které pracují s malými dětmi ve věku 0 – 7 let

60hodinový vzdělávací kurz s MUDr. Taťjanou Horkou a Ing. Zuzanou Šmerkovou

více informací |


29. 5.
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář "Jdeme společně - propojování" s MUDr. Taťjanou Horkou

Ladíme se na propojení rodičů, jejich dětí a všech, kteří o ně pečují (učitelé, zdravotnící, sociální pracovníci atd.)

více informací a přihláška |


3. 4.
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář "Jdeme společně - propojování" s MUDr. Taťjanou Horkou

Ladíme se na propojení rodičů, jejich dětí a všech, kteří o ně pečují (učitelé, zdravotnící, sociální pracovníci atd.)

více informací a přihláška |


16.1.
9-18 hod.
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Jednodenní prožitkový seminář Jdeme společně pro odborníky

seminář vedou MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

více informací


25.1.
9-18 hod.
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Jednodenní prožitkový seminář Jdeme společně

seminář vedou MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

více informací


22.02.
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář Jdeme společně

Setkání je určeno všem, kteří jsou otevřeni sebezkušenosti, sebereflexi, interakci a sdílení, seminář vede MUDr. Taťjana Horká

více informací


27.02.
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář "Jdeme společně - propojování" s MUDr. Taťjanou Horkou

Ladíme se na propojení rodičů, jejich dětí a všech, kteří o ně pečují (učitelé, zdravotnící, sociální pracovníci atd.)

více informací a přihláška |


13.03.
9 - 18 hod.
Brno, Sluneční dům, Trávníky 31

Jednodenní prožitkový seminář "Jdeme společně - propojování" s MUDr. Taťjanou Horkou

Ladíme se na propojení rodičů, jejich dětí a všech, kteří o ně pečují (učitelé, zdravotnící, sociální pracovníci atd.)

více informací a přihláška |


Rok 2013

31. 8.

Sluneční dům,
Trávníky 31, Brno

Jednodenní zážitkové setkání Jdeme společně

Setkání je určeno všem, kteří chtějí pracovat na svém osobním růstu, svých zdrojích, sebepojetí, sebereflexi a transformaci.

jarni-kurzy-jdeme-spoecne

více informací / přihláška


19.- 21. 4. Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Víkendový akreditovaný kurz Jdeme společně s láskou

pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

Vzdělávání je určeno všem, kteří hledají sebezkušenostní kurzy, sebereflexi a interakci. Výhodou je, že kurz má akreditaci MŠMT v rámci celoživotního vzdělávání. Dále je určen pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí, včetně vysokoškolských studentů těchto oborů pro zvýšení nejen osobních, ale i profesních kompetencí.

více informací / online přihláška


28. 6.-30. 6.
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Víkendový MŠMT akreditovaný kurz Jdeme společně s láskou

JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA! Platba i na místě

pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

Vzdělávání je určeno všem, kteří hledají sebezkušenostní kurzy, sebereflexi a interakci. Výhodou je, že kurz má akreditaci MŠMT v rámci celoživotního vzdělávání. Dále je určen pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí, včetně vysokoškolských studentů těchto oborů pro zvýšení nejen osobních, ale i profesních kompetencí.

více informací / online přihláška


30. 4.-4. 6.
16-21 h., každé úterý
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Akreditovaný kurz Jdeme společně s láskou

pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

Vzdělávání je určeno všem, kteří hledají sebezkušenostní kurzy, sebereflexi a interakci. Výhodou je, že kurz má akreditaci MŠMT v rámci celoživotního vzdělávání. Dále je určen pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí, včetně vysokoškolských studentů těchto oborů pro zvýšení nejen osobních, ale i profesních kompetencí.

jarni-kurzy-jdeme-spoecne

více informací / online přihláška


5. 3.-9. 4. 16-21 h., každé úterý Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Akreditovaný kurz Jdeme společně s láskou

pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

jarni-kurzy-jdeme-spoecne

více informací / online přihláška


22.-24. 3. 9-19 h. Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Víkendový akreditovaný kurz Jdeme společně s láskou

pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

více informací / online přihláška


8.-10. 2. Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Víkendový akreditovaný kurz Jdeme společně s láskou

pro pracovníky pomáhajících profesí, lektorky MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Hana Poláková

jarni-kurzy-jdeme-spoecne

pozvánka v PDF / více informací / online přihláška


Rok 2012

každé úterý
6. 11.- 11. 12.
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

Jdeme společně s láskou

akreditovaný kurz pro pracovníky pomáhajících profesí s MUDr. Taťjanou Horkou a Mgr. Hanou Polákovou

pozvánka v PDF


16. 2.
2012
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno

První setkání aneb Pojďme společně

setkání zve srdečně ředitelky, učitelky a rodiče dětí z mateřských škol motivované pro pilotní projekt Vydejte se s námi na cestu výchovy láskou... 


28. 3. 2012 Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Jdeme společně s láskou

úvodní setkání k projektu s účastí Jiřiny Prekopové určené pro ředitelky a učitelky mateřských a základních škol

bližší informace